Kuvaus

Kemijoki-Ounasjoki yhteistarkkailu

Kemijoen yhteistarkkailussa on mukana yhteistarkkailuvelvollisia, jotka ovat lupamääräyksissä velvoitettu liittymään Kemijoen yhteistarkkailuun. Kemijoen vesistötarkkailu on toteutettu yhteistarkkailuna vuodesta 1976 lähtien ja Kemijärven alue on liittynyt siihen mukaan vuonna 1980. Ounasjoen yhteistarkkailu alkoi vuonna 2016.

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ei ole tarkkailuvelvollinen, eikä kuulu yhteistarkkailun piiriin, vaan hoitaa yhteistarkkailun käytännön järjestelyt tarkkailuvelvollisten puolesta ja valtuuttamana.

Kemijoen ja Ounasjoen vesistötarkkailun näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja raportoinnin hoitaa vuosina 2019-2021 Eurofins Ahma Oy.

Kemijoen yhteistarkkailuun kuului vuonna 2020 Kemijärven säännöstelyn tarkkailu, Stora Enson Kemijärven tehtaan toiminnan lopettamisen tarkkailu, kolmentoista yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ja yhdentoista kalankasvatuslaitoksen tarkkailu. Ounasjoen yhteistarkkailussa on mukana Agnico Eagle Kittilän kultakaivos,  Enontekiön Vesihuolto Oy, Finavia Oyj:n Kittilän lentoasema, Kittilän kunta, Levin Vesihuolto Oy, Rovaniemen kaupunki. Lisäksi Ounasjoen yhteistarkkailun tukijäseninä ovat Levin matkailu Oy ja Levi Golf ja Country Club Oy.

Yhteistarkkailu tulee kustannuksiltaan edullisemmaksi tarkkailuvelvollisille kuin oma erillinen tarkkailu ja yhteistarkkailulla saadaan vesistöntilasta kattavampi kuva kuin erillistarkkailun avulla. Yhteistarkkailun kustannukset maksavat tarkkailuvelvolliset.

Kemijoen pääuoman ja Ounasjoen vesistötarkkailusuunnitelma on laadittu vuosille 2019-2024 (Eurofins Ahma Oy).  Lapin ELY-keskus on hyväksynyt 2019 vuoden helmikuussa Ounasjoen ja Kemijoen yhteistarkkailun vesistötarkkailusuunnitelman.