Hallitus

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous ja sen hallintoa hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallitus muodostuu 12 varsinaisesta jäsenestä sekä heidän varajäsenistään. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.