Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on pinta- ja pohjavesien suojelu sekä ympäristön suojelu jakamalla puolueetonta tietoa kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä. Kiinteä yhteistyö hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien kanssa on ehdoton edellytys hankkeen onnistumiselle.

Hanke pyrkii tavoitteisiinsa mm. seuraavin keinoin:

  • kiinteistökohtaisella neuvonnalla
  • puhelinneuvonnalla
  • nettineuvonnalla
  • lehdistötiedotteilla
  • jätevesioppaan laatimisella
  • jätevesineuvontatilaisuuksien järjestämisellä