Hankekuvaus

JÄTEVESINEUVONTAA LAPISSA

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry on käynnistänyt 1.3.2012  jätevesineuvontahankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesien käsittelystä jätevesiverkostojen ulkopuolella. Neuvonta toteutetaan puolueettomana yleisneuvontana, joka ei suosi mitään erityistä jätevesijärjestelmää. Neuvonnassa annetaan tietoa mm. jätevesien käsittelyvaatimuksista ja keinoista, joilla puhdistuvaatimukset voidaan saavuttaa. Neuvonta on maksutonta.

Olennaisena osana neuvonnassa korostetaan ammattitaitoisen suunnittelijan palkkaamista ja siten mahdollisuutta löytää taloudellinen ja puhdistuvaatimukset täyttävä sekä käyttäjäystävällinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Lisäksi neuvonnassa kerrotaan lainsäädännön mahdollistamat poikkeamiset.

Lapin hajajätevesihanke on saanut projektiavustuksen Lapin ELY-keskukselta.

Jätevesineuvojan tavoittaa puhelinnumerosta 0400 – 283 148 ja sähköpostitse osoitteesta info@kemijoenvsy.fi