Neuvontaa kiinteistöille

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry järjestää kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Neuvontahanke on Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoimaa ja ympäristöministeriön rahoittamaa.

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n jätevesineuvoja tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Lapin haja-asutusalueilla vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistön omistajille. Kiinteistöillä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille. Neuvonta ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään kiinteistönomistajan kutsusta.

Neuvontakäynnillä kiinteistön omistajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jätevedenkäsittelystä sekä siihen liittyvistä määräyksistä ja lainsäädännöstä. Kiinteistökäynnillä perehdytään kiinteistön nykyiseen jätevedenkäsittelyyn ja annetaan tarvittaessa ohjeita jätevesijärjestelmän käyttöön ja huoltoon. Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa kirjallisen arvion jätevesijärjestelmänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisista tehostamistarpeista. Tarvittaessa kiinteistönomistajaa neuvotaan, kuinka edetä järjestelmänsä parannustoimissa. Kiinteistönomistajan nimi tai osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin.

Neuvontaa annetaan myös puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi hankkeessa annetaan neuvontaa erilaisissa tapahtumissa. Jätevesineuvojan tavoittaa puhelinnumerosta 0400283148 tai sähköpostilla info(at)kemijoenvsy.fi